Шампион Премијер лиге 2002/2003, Освајач Купа РС 2001/2002, 2003/2004, 2020/2021

ФУДБАЛСКИ КЛУБ "ЛЕОТАР" ТРЕБИЊЕ

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА

ФК „Леотар“, са сједиштем у Требињу на адреси Трг Петрал бб, као водитељ обраде података, даје ове информације о заштити података везане за обраду личних података у складу са Законом о заштити личних података („Сл. гласник БиХ“, бр. 49/2006, 76/2011 и 89/2011).

Водитељ обраде при обради личних података предузима све мјере заштите личних података од повреде, укључујући све легитимне техничке, кадровске и организацијске мјере заштите личних података, као и заштиту од било какве неовлаштене обраде, било вањске или интерне, подразумијевајући да ће се у цијелости придржавати датог Закона.

ФК „Леотар“ своје цијењене кориснике веб странице на адреси „fkleotar.org“.

О Б А В Ј Е Ш Т А В А:

 1. Водитељ обраде података – идентитет и контакт подаци

Назив водитеља обраде: ФК „Леотар“, Трг Петрал б.б., 89 101 Требиње, БиХ, ЈИБ:4401364520009

Контакт телефон: +387 59 224 911, ФК „Леотар“,
Адреса: Трг Петрал б.б., 89 101 Требиње, БиХ (уз напомену „заштита података“),
Е-маил: [email protected]

Службеник за заштиту података, између осталог, води бригу о законитости обраде Ваших личних података у смислу поштовања Закона, упозорава нас на нужност примјене прописа о заштити личних података у случајевима планирања, упознаје све особе које учествују у обради личних података са њиховим законским обавезама са циљем заштите истих, те Вам омогућује остваривање Ваших права.

Осигурали смо да службеник на примјерен начин и правовремено буде укључен у сва питања везана за заштиту Ваших података. Службеник за заштиту личних података обавезан је чувати повјерљивост свих информација и података које сазна у обављању својих дужности. Наведена обавеза траје и након престанка обављања дужности.

 1. У коју сврху вршимо обраду Ваших података и шта је правна основа за обраду

Ваше податке као што су: име, презиме, адреса, број телефона, датум рођења, е-маил адреса, можемо прије свега добити од Вас у тренутку када приступате клубу из било ког разлога и зависно од Вашег упита према клубу податке узимамо како бисмо одговорили на Ваш захтјев који може бити: захтјев за учлањење у клуб, захтјев за куповином улазница, захтјев за пословном сарадњом, захтјев за помоћ, захтјев за донацију или захтјев за запослење. У сваком овом случају податке обрађујемо како бисмо одговорили на Ваш захтјев, с обзиром да сте нам се директно обратили.

У неким случајевима можемо тражити од Вас и друге податке као што је нпр. пол и датум рођења, који је нужан ради утврђивања идентификације и спријечавања злоупотребе, како би се сви корисници наших услуга осјећали сигурно, те како би се заштитила особа и имовина Водитеља обраде.

Уколико сте новинар и тражите акредитацију за учествовање на нашим утакмицама или сте из друге службе чије је присуство неопходно ради одржавања утакмица или приступа на прес конференцијам, тада ради Ваше сигурности и испуњења наше обавезе можемо од Вас тражити и назив фирме, број регистарске таблице возила са којим долазите, како бисмо Вам издали акредитацију и/или осигурали приступ на подручје стадиона. У одређеним случајевима можемо од Вас тражити и фотографију ради израде акредитације и осигурања Ваших права и заштите како особа тако и имовине и несметаног приласка одређеним зонама на стадиону а правну основу чини наша обавеза из прописа организатора утакмице или ради испуњења наших уговорних обавеза. 

Уколико подносите захтјев за учлањење у Клуб тада можемо тражити податке неопходне за регистрацију чланства и то податке о личном имену (називу), идентификациони број (ЈМБ), датум рођења. У Захтјеву можемо тражити додатно и друге податке (број телефона, е-маил), а који су нам потребни за директну и што бољу комуникацију са чланством. Сврха прикупљања је вођење евиденције чланова, а правна основа прикупљања тог податка од свих чланова је поштовање правних обавеза ФК “Леотар”.

У случају да се желите запослити код нас још додатно тражимо и слиједеће податке као што су подаци о Вашој стручној спреми и досадашњем радном искуству, те евентуално о посебним знањима којима располажете. Када постанете запослено лице клуба тада можемо од Вас тражити и друге податке који су детаљније описани у Правилнику о обради података Клуба са којим ћемо Вас упознати прије закључења уговора о раду. Идентично овом случају је и случај када податке од Вас тражимо како бисмо извршили неку нашу уговорну или законску обавезу (нпр. исплате, пријаве или регистрације ) по било ком основу.

Уколико сте један он наших играча/тренера, независно о каквој се врсти уговора ради, уз основне личне податке који су неопходни за склапање одређеног уговора, прикупљаћемо и податке о држављанству, мјесту рођења, фотографија, број документа (лична карта/пасош) и датум трајања, стручној спреми, здравственом стању, а такве податке ћемо обрађивати у циљу регистрације и остваривања статуса играча/тренера, регулисања законитог боравка, добијања радних дозвола, подношења пријава за турнире, организације смјештаја и путовања на утакмице/турнире, организације кампова, добијање путног и другог осигурања. Такве податке обрађујемо у сврху поштовања правних обавеза које произлазе из позитивних правних прописа Републике Српске, прописа ФИФА-е, УЕФА-е, Правилника о статусу играча/тренера, Правилника о ногометним/фудбалским такмичењима, те Статута и других аката клуба, те ради испуњења уговора између клуба и играча/тренера односно ради извршавања радњи које претходе склапању таквог уговора, те ради испуњења уговорних обавеза који произлазе из свих склопљених уговора између играча/тренера и ФК “Леотар”, као и у циљу остварења комуникације играча/тренера, а наравно и у циљу испуњења обавеза које ФК “Леотар” има према надлежним институцијама. Видеозаписе и фотографије играча/тренера обрађујемо за потребе легитимних интереса Клуба у смислу промоције рада ФК “Леотар” и играча у јавности, те промоције спорта и ногомета у јавности.

Уколико сте користили нашу веб страницу или сте учествовали у нашим анкетама, те сте нам повјерили податке о вашој е-маил адреси, тада је могуће да ваша е-маил адреса остане у нашој евиденцији, ако сте затражили да Вам не шаљемо маркетиншке материјале убудуће, нећете бити контактирани. Уколико сте учествовали у нашим наградним играма, Ваше податке, име и презиме и евентуалне друге податке, ћемо обрађивати у циљу спровођења наградне игре, те извршења обавезе предаје награде уколико сте исту освојили. Основа за овакву обраду је Ваш пристанак који сте исказали пријавом на наградну игру.

У одређеним случајевима Ваше податке можемо користити само ако сте нам на то дали изричиту дозволу. Дозвола мора бити дата на једноставан начин, јасним потврдним знаком и увијек је можете повући. Након повлачења дозволе, Ваше податке ни на који начин не обрађујемо, али их морамо сачувати само у обиму потребном како бисмо доказали да је даљња дозвола ускраћена и да је обрада прије ускраћивања била законита.

У ситуацијама у којима су испитаници малољетне особе у којима су предмет обраде подаци малољетника, затражићемо додатно податке који се односе и на законског заступника малољетника; име и презиме, ЈМБ, копија идентификационог документа, адреса пребивалишта и по потреби број рачуна у банци родитеља/старатеља, у циљу ваљаног заступања и давања правно релевантног изражавања воље као и за потребе даље комуникације, те испуњења уговора.

 1. Коме просљеђујемо Ваше личне податке?

Ваше личне податке не достављамо другим лицима, осим ако нас Ви за то не овластите или их морамо доставити ради испуњења уговорне или законске обавезе коју имамо према Вама или надлежним тијелима. Гарантујемо да наши партнери личне податке обрађују на начин у складу са законским прописима и овластима ради испуњења уговора, односно сврхе у коју су лични подаци дати.

Ваше личне податке можда ће обрађивати и поуздани трећи пружаоци услуга.

Поузданим трећим особама повјеравамо дио пословних задатака које обављају у наше име. Пружамо им само информације потребне за извршавање услуге из уговора, те захтiјевамо да не употребљавају ваше личне податке у било које друге сврхе.

Услуге обраде ваших личних података можемо повјерити:

– Пореској управи, Министарству финансија, банкама – ради поштовања правних обавеза ФК “Леотар”, које произлазе из рачуноводствених и пореских прописа и у циљу извршења исплата.

– Ногометном/Фудбалском савезу БиХ, везано за питања регистрације и статуса играча/тренера, односно испуњења обавеза које произлазе из система такмичења и склопљених уговора.

– Трећим особама ангажованима за пружање одређених активности ФК “Леотар”, добављачима/извођачима.

– Путничким агенцијама ради издавања нпр.карата, осигуравајућим агенцијама ради пружања услуга осигурања.

– Организаторима турнира/кампова/такмичења ради пријаве на исте и предузимања потребних радњи организатора.

– Агенцијама за оглашавање, маркетинг, дигитално оглашавање и оглашавање на друштвеним мрежама, да би нам помогле спровести оглашивачке и маркетиншке кампање, анализирати њихову учинковитост и управљаањем истим.

– Трећим особама које нам помажу у пружању техничке подршке као што су пружатељи платформе, подршке и одржавања база података, као и софтвера.

– У одређеним случајевима податке можемо доставити нашим адвокатима, ревизорима, у ограниченом обиму, како би исти извршили налоге које смо им дали.

– Другим надлежним институцијама/трећим особама искључиво у циљу извршења правних обавеза ФК “Леотар” или испуњења уговорних обавеза

У сваком случају са приматељима података пажљиво уговарамо минимум података који су нужни за извршење њиховог посла.

 1. Колико дуго чувамо Ваше податке и на који начин одлучујемо о времену чувања:

Ваше личне податке чуваћемо за вријеме трајања уговорног односа или у складу са прописима одређеним роковима за чување поједине документације, односно док траје (постоји) наш легитимни интерес, а у складу са Законом.

У случају да су Ваши подаци који су обрађени у поступцима који се воде пред надлежним тијелима чуваћемо податке до правомоћности одлука у поступцима који су покренути или до наступања застарјевања за покретање наведених поступака.

Након протека рока, уништићемо прикупљене податке на најпримјеренији начин – брисањем са носача података или ако то не буде било могуће, носаче података ћемо уништити на законом предвиђени начин код за то овлашћених особа или ће подаци бити анонимизирани, тако да испитаници не могу бити идентификовани.

 1. Ваша права као испитаника:

Прије свега желимо Вас упутити да имате право на јасне, транспарентне и лако разумљиве информације о томе како употребљавамо Ваше личне податке, те која су Ваша права везана за обраду података.

За остварење права која су у наставку образложена, можете нам се обратити на [email protected]

 1. Имате право приступа.
 2. Имате право затражити исправљање података.
 3. Можете затражити ограничење обраде.

Ово право ограничава обраду Ваших података, што значи да их можемо похрањивати, али их не можемо употребљавати нити додатно обрађивати.

 1. Можете затражити пренос Ваших података.
 2. Имате право повући дозволу за обраду података.
 3. Имате право поднијети приговор везан за начин на који обрађујемо Ваше податке.
 1. Ми штитимо Ваше личне податке

Обавезни смо штитити личне податке и предузимати потребне мјере да бисмо осигурали њихову заштиту у складу са прописима са којима је регулисана заштита личних податка.

Учинили смо све како би примјерено заштитили Ваше личне податке, те са истима поступамо стриктно се придржавајући правила одређених у прописима, примјењујући најнапредније сигурносне системе и технике како би онемогућили неовлаштени приступ подацима.

Посебно напомињемо како није могуће у цијелости и апсолутно осигурати сигуран пренос података путем Интернета, стога нисмо у могућности гарантовати апсолутну сигурност података послатих на нашу страницу.

У складу са наведеним сваки пренос података вршите на властиту одговорност.

 1. Слободно тражите појашњења

У сваком случају, на све Ваше упите за додатним појашњењима радо ћемо одговорити. Ваше упите можете послати на слљедећу е-маил адресу: [email protected]

 1. Измјене и допуне Општих информација о заштити података

Периодично можемо ажурирати нашу страницу „Оште информације о заштити података“, те генерално „Политику заштите приватности“. Ажурирања ће бити објављена на нашој веб страници. Стога, савјетујемо да се увијек прије давања личних података информишете увидом у нашу страницу „Опште информације о заштити података“.

У Требињу, децембар 2021.године.

error: Sadržaj je zaštićen autorskim pravima !!
FK-Leotar-Logo